+40-745-xxx-xxx
Alo Taxi
43 0424 MARAMUREȘ, ROMANIA